TECHNOLOGIE

pro zodpovědný gaming

jednička na poli neherních IT řešení pro herní průmysl

Co děláme

PRODUKTY

V našem portfoliu naleznete provozní a analytická řešení, specializující se na prostředí herního businessu. Produkty v maximální možné míře reflektují požadavky zákazníků při zachování legislativních a regulačních specifik dané země.

Naše specializace

STANDARDY A KONZULTACE

Jsme společnost, která nečeká, až druzí vytvoří technologická pravidla, ale sami aktivně reagujeme na podmínky regulátora, specifika a požadavky trhu. Definujeme technologické, komunikační a další potřebné standardy, které propagujeme, konzultujeme a nadále dlouhodobě udržujeme. Proč? Protože jsme zodpovědní, systematičtí, spolehliví, s velkým technologickým přesahem a hlubokou oborovou znalostí.

Náš přístup

STANDARDY

Aktivně reagujeme na technologické požadavky trhu a regulátora. Pokud to je nutné, definujeme, konzultujeme, publikujeme a dlouhodobě spravujeme standardy umožňující provoz herních systémů a provozoven.

MANAGEMENT

Našim zákazníkům poskytujeme kompletní IT a technologický servis. Od úvodní analýzy, návrhu řešení, výrobní technické dokumentace, výroby a vývoje prototypu, až po nasazení a integraci se stávajícími systémy. Nedílnou součástí je následná technická podpora, údržba a rozvoj řešení.

Zodpovědný gaming

Svět regulátorů všeho druhu je realitou dnešní doby. Herní business toho není výjimkou. Proto v rámci tvorby standardů a vývoje vlastních produktů zcela respektujeme prostředky pro zodpovědný gaming. Současně se snažíme zachovat základní principy gamingu ve funkční symbióze s pravidly zodpovědného hraní.

BUSINESS INTELIGENCE

Naší významnou a v oboru unikátní specializací jsou vysoce kvalifikované datové analýzy primárně orientované na herní business. Našim klientům analyzujeme provozní data, integrujeme se s jejich interními systémy, dohadujeme budoucí vývoj, analyzujeme KPI a poskytujeme další nástroje, které zefektivní jejich provoz. Kvalifikovaností, znalostí oboru, profesionalitou a využívanými technickými prostředky výrazně přesahujeme středoevropský region.

BEZPEČNOST

Klíčovým pravidlem naší společnosti je vysoká úroveň technologické bezpečnosti a technického zabezpečení, a to bez ohledu na to, zda se jedná o standardy, analýzy, konzultace, produkty nebo ukládání a správu zákaznických dat. Vždy dbáme na to, aby klient měl jistotu, že jeho data jsou a budou v bezpečí.

SPOLEHLIVOST A LOAJALITA

Zásadním krédem naší společnosti je budovat dlouhodobé partnerské vztahy s našimi zákazníky na bázi oboustranné důvěry, spolehlivosti a vysoké míry loajality. Roky působení ve stejném oboru gamingu, desítky našich klientů a obecné povědomí o naší společnosti je tím nejlepším důkazem.